Haberler ve Duyurular

Alkolden Ehliyeti Alınan Adaylar

Yeni getirilen kanunlar gereği artık alkol aldığı için yakalanan sürücülerin ehliyetlerine el konuluyor. Bu el koyma işlemleri sürücünün kaç kere yakalandığıyla alakalı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Örneğin ilk defa alkolden alınan ehliyete 6 ay süreyle el konuyor. Bu süre dolduğunda ödenen cezanın makbuzu ve ehliyet alındığına dair tutanak ile birlikte bağlı bulunulan bölgenin trafik bürosuna başvuru yapılıyor.

Eğer sürücünün ehliyeti 2 yıl süreyle geri alınmışsa, ‘sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine’ tabi tutuluyor. Bu eğitimler 4 hafta sürüyor. Eğitim öncesinde ve sonrasında kişiler psikiyatrist doktor ile görüştürülüyorlar. Eğitim için ehliyet süresinin dolmasını beklenmesine gerek bulunmuyor.

Karayolları Trafik Kanununa göre alkolden ehliyeti alınan kişinin kursa hemen kaydının yapılmaması gerekir. 6 aylık süre dolduktan sonra kayıt yapılabilir.

Madde 48 – (Değişik : 24/5/2013 - 6487/19 md.) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.

Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır.

Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması hâlinde, üçüncü fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

NURGÜL KARAKAŞ·14 ŞUBAT 2017 SALI

Şafak MTSK

Sürücü adaylarimizin ehliyet ile ilgili gereksinimlerini karsilamak ve kazasiz bir yasam sürebilmeleri için iyi bir sürücülük egitimlerini saglayarak,bu amaç dogrultusunda, egitim hizmetlerimizi, en yüksek kalitede, uygulamaya dayali ve standart olarak sizler ile paylasmayi hedefliyoruz.

Ticari Araç Kullanan Sürücülerin alması zorunlu yetki belgesidir.

Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma izinli ve onaylıdır.